>> Koop Amdipin <<

Kopen Amdipin zonder recept Snel

Amdipin (Norvasc) Veelvoorkomend gebruik

Dit medicijn behoort tot de groep van calciumantagonisten. Amdipin blokkeert selectief kanalen van het L-type (een van de zes soorten kanalen in weefsels) in een vaatwand, myocard en met name in cellen van geleidende en samentrekkende systemen van het hartspier. Door Ca + -ionen te blokkeren, verplaatst het membraan Amdipin de tonus van de slagaders, de arteriële druk. Het medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van hypertensie, ischemische hartziekte, angina pectoris.

Amdipin (Norvasc) Dosering en richting

Neem dit medicijn niet in als het niet aan u is toegediend. Volg alle aanwijzingen van uw arts. Het is mogelijk om Amdipin met of zonder voedsel in te nemen. Omdat het in de lever wordt gemetaboliseerd, moet het voorzichtig worden toegediend aan patiënten met leverfalen.

Amdipin (Norvasc) Voorzorgsmaatregelen

Vermijd het drinken van alcohol. Voordat u Amdipin inneemt, moet u uw arts op de hoogte brengen als u congestief hartfalen of een leverziekte heeft.

Amdipin (Norvasc) Contra-indicaties

Individuele overgevoeligheid, arteriële hypotensie, cardiogene shock, zwangerschap, borstvoeding. Voorzichtigheid is belangrijk wanneer Amdipin wordt toegediend aan patiënten met diabetes met chronisch hartfalen, stoornissen in het lipidemetabolisme, leverfalen en aan personen jonger dan 18 jaar

Amdipin (Norvasc) Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn oedeem van onderste ledematen en hoofdpijn. Neem contact op met uw arts voor medische hulp als u ze voelt en ook zwelt in uw handen, enkels of voeten, pijn op de borst, trage, snelle of bonzende hartslagen, gemakkelijk blauwe plekken of bloedingen, ongewone zwakte, gevoelloosheid, brandend gevoel, pijn of tintelend gevoel geelzucht.

Geneesmiddelinteractie
Medicijnen die У 2+ bevatten, kunnen het Amdipin-effect verminderen. Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen en oestrogenen kunnen de werkzaamheid van Amdipin verminderen. Diuretica kunnen de Amdipin-activiteit doen toenemen. Gelijktijdig gebruik met lithiumbevattende medicijnen kan hun toxiciteit verergeren.

Amdipin (Norvasc) Gemiste dosis

Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert, tenzij het bijna tijd is voor de volgende inname. Als dat het geval is, neemt u de gemiste dosis niet in en hervat u uw normale schema. Compensatie van de gemiste dosis niet door een extra dosis in te nemen.

Amdipin (Norvasc) Overdosering

Als u een tintelend gevoel, ernstige duizeligheid en flauwvallen ervaart, zoekt u onmiddellijk medische hulp.

Amdipin (Norvasc) Opslag

Bewaar op kamertemperatuur, 15-30 C (59-86 F), in een lichtbestendige container uit de buurt van vocht.

Amdipin (Norvasc) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Amdipin <<


[naar de top]