>> Koop Isordil <<

Kopen Isordil zonder recept Snel

Isordil Veelvoorkomend gebruik

Isordil wordt gebruikt voor de behandeling en preventie van angina veroorzaakt door coronaire hartziekte, omdat angina optreedt wanneer de hartspier niet genoeg bloed krijgt. Dit medicijn wordt gebruikt vóór fysieke activiteiten (lichaamsbeweging, seksuele activiteit). Isordil behoort tot een klasse geneesmiddelen die nitraten worden genoemd. Dit medicijn helpt om de bloedvaten te ontspannen en te verwijden en na het innemen van Isordil kan het bloed gemakkelijker naar het hart stromen.

De gebruikelijke aanvangsdosis van Isordil is 5 mg tot 20 mg, twee of driemaal dagelijks. Voor onderhoudstherapie kan het tussen 10 mg en 40 mg zijn, twee- of driemaal per dag wordt aanbevolen. Sommige patiënten kunnen hogere doses nodig hebben, maar dit hangt af van hun therapie en omstandigheden. Om de tolerantie te minimaliseren, hebt u een dagelijkse dosisvrije periode van ten minste 14 uur nodig. Het optimale interval kan verschillen vanwege de individuele patiënt, dosis en het regime. Ga zitten voordat u dit medicijn gebruikt. Isordil moet oraal worden ingenomen met een glas water zonder voedsel. Het moet onder de tong worden opgelost en mag niet worden geplet of gekauwd. Neem dit geneesmiddel op een lege maag in, tenminste 30 minuten vóór of 2 uur na het eten. Neem uw medicijnen regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan de voorgeschreven, grotere dosis die het nodig heeft en gedurende langere tijd. Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel plotseling. Op deze manier kunnen uw symptomen erger worden. Vraag eerst uw arts of zorgverlener.

Isordil Voorzorgsmaatregelen

Ernstige hypotensie, vooral bij een rechtopstaande houding, kan worden veroorzaakt door zelfs kleine doses Isordil. Patiënten met hypertensie, die mogelijk volumedepletie hebben, moeten dit medicijn met de nodige voorzichtigheid nemen. Hypotensie veroorzaakt door Isordil kan gepaard gaan met paradoxale bradycardie en verhoogde angina pectoris. Uw arts moet weten of u een eerdere hartaanval of hartfalen heeft, een ongebruikelijke of allergische reactie op isosorbidedinitraat, nitraten, andere medicijnen, voedingsmiddelen, kleurstoffen of conserveermiddelen, als u zwanger bent of probeert zwanger te worden of als u borstvoeding geeft.

Isordil Contra-indicaties

Isordil is gecontraïndiceerd bij patiënten die allergisch zijn voor isosorbidedinitraat of voor één van de andere ingrediënten, hoewel allergische reacties op organische nitraten uitermate zeldzaam zijn, maar soms wel. Mogelijke bijwerkingen Ernstige hoofdpijn is de meest bekende bijwerking die kan worden veroorzaakt door hoge doses. Ook kan het duizeligheid zijn, af en toe gerelateerd aan bloeddrukveranderingen. Hypotensie kan ook optreden, maar bij sommige patiënten kan het ernstig genoeg zijn om de therapie te stoppen. Syncope, crescendo angina en rebound-hypertensie kunnen ook verschijnen, maar ze komen niet vaak voor. Isordil kan de bloeddruk verlagen, wat duizeligheid, hartkloppingen en zwakte veroorzaakt. Om het risico van deze bijwerkingen te voorkomen, moeten patiënten langzaam vanuit een zittende positie opstaan. Vertel het uw arts of zorgverlener zo snel mogelijk als u last heeft van deze bijwerkingen: blauwachtige verkleuring van de lippen, vingernagels of palmen van handen, onregelmatige hartslag, hartkloppingen, lage bloeddruk, misselijkheid, braken, aanhoudende hoofdpijn, ongewoon zwak of moe. Bijwerkingen die meestal geen medische zorg vereisen, maar u moet uw arts of zorgverlener op de hoogte brengen als ze zich voortzetten of hinderlijk zijn: blozen van het gezicht of de nek, huiduitslag.

Isordil Druginteracties

Als u Sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) en vardenafil (Levitra) samen met Isordil gebruikt, kan het de bloeddrukverlagende effecten verhogen en overmatige bloeddrukverlaging veroorzaken. Gebruik dit geneesmiddel niet als u ook geneesmiddelen gebruikt die worden gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen (ED) zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil, geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, andere geneesmiddelen tegen angina of hartfalen.

Isordil Gemiste dosis

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Isordil Overdosering

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, roep dan meteen naar een antigifcentrum of eerstehulpafdeling.

Isordil Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur, ongeveer 25 ° C (77 ° F). Bescherm tegen vocht, licht. Doseer in een lichtbestendige, strakke container. Buiten het bereik van kinderen houden. Gooi alle ongebruikte medicijnen weg na de vervaldatum.

Isordil Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Isordil <<


[naar de top]