>> Koop Nestrolan <<

Kopen Nestrolan zonder recept Snel

Gemeenschappelijk gebruik
Trazodon behoort tot de klasse van psychoactieve geneesmiddelen. Dit medicijn wordt gebruikt om angst, depressie en slapeloosheid te behandelen. Het kan ook in andere gevallen worden toegepast.

Nestrolan (Desyrel) Dosering en richting

Neem Nestrolan via de mond in met een glas water, met of zonder voedsel. Vermijd het snijden, pletten of kauwen van dit geneesmiddel. Neem het geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Geef het niet op, behalve op advies van uw arts. Het kan tijd nodig hebben om het medicijn te helpen. Raadpleeg uw arts over de juiste dosis voor u.

Nestrolan (Desyrel) Voorzorgsmaatregelen

Voordat u Trazodon gebruikt, moet u uw arts of apotheker op de hoogte stellen als u allergisch bent voor het middel; of als u andere allergieën heeft. Informeer uw arts of apotheker als u bipolaire verwardheid, oog-, lever- of nierproblemen heeft. Vermijd het drinken van alcohol en roken terwijl u met dit medicijn wordt behandeld. Oudere mensen kunnen gevoeliger zijn voor bijwerkingen van het geneesmiddel. Tijdens de zwangerschap mag deze behandeling alleen worden gebruikt als dit absoluut noodzakelijk is. Aangezien dit geneesmiddel door de huid kan worden opgenomen, mogen vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden dit geneesmiddel niet manipuleren.

Nestrolan (Desyrel) Contra-indicaties

Nestrolan mag niet worden gebruikt door zwangere / zogende vrouwen of kinderen, noch door patiënten die een reactie van overgevoeligheid voor Trazodon hebben aangetoond.

Nestrolan (Desyrel) Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn een droge mond, duizeligheid, prikkelbaarheid, sedatie, slapeloosheid, urineretentie, etc. Een zeer ernstige allergische reactie komt zelden voor. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen. Neem voor meer informatie contact op met uw arts of apotheker. Raadpleeg uw arts of apotheker als u de effecten ziet die hier niet worden vermeld.

Vertel het uw arts of apotheker over alle receptgeneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen die u hebt gebruikt voordat u dit medicijn gebruikte. Trazodon kan interageren met: * MAO-remmers: Carbex, Eldepryl, Marplan, Nardil en Parnate; * nefazodon; * bepaalde antidepressiva of kalmerende middelen; * digoxine; * kruidengeneesmiddelen die kava kava, sint-janskruid of valeriaan bevatten; * andere medicijnen tegen depressie; * warfarine. Neem voor meer informatie contact op met uw arts of apotheker.

Nestrolan (Desyrel) Gemiste dosis

Als u uw dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als u ziet dat het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en hervat uw gebruikelijke doseringsschema. Neem uw dosis niet tweemaal in.

Nestrolan (Desyrel) Overdosering

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel hebt gebruikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp. De symptomen van Overdosis omvatten meestal pijn op de borst, misselijkheid, onregelmatige hartslag en een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen.

Nestrolan (Desyrel) Opslag

Bewaar uw medicijnen bij kamertemperatuur tussen 68-77 ° F (20-25 ° C) verwijderd van licht en vocht. Bewaar uw medicijnen niet in de badkamer. Houd alle medicijnen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Nestrolan (Desyrel) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Nestrolan <<


[naar de top]