>> Koop Nu-glyburide <<

Kopen Nu-glyburide zonder recept Snel

Veelgebruik
Nu-glyburide bevat glyburide, dat de glucosespiegel in het bloed verlaagt. Het behoort tot de diabetesgeneesmiddelen van de klasse sulfonylurea. Insuline wordt geproduceerd in de pancreas en vermindert de synthese van glucose door de lever en stimuleert cellen in het lichaam om glucose uit het bloed te verwijderen. Type 2-diabetes komt voor bij patiënten van wie het lichaam ofwel onvoldoende insuline aanmaakt, ofwel onvoldoende insuline gebruikt. Glucosewaarden geproduceerd door de lever stijgen en de pancreas kan niet genoeg insuline produceren om de cellen resistent te maken om goed te werken. Nu-glyburide stimuleert de alvleesklier om meer insuline te produceren.

Nu-glyburide (Micronase) Dosering en richting

De initiële dosis Nu-glyburide is 2,5-5 mg per dag. De maximale dosis is 1,25-20 mg per dag. Neem Nu-glyburide bij de eerste hoofdmaaltijd van de dag.

Nu-glyburide (Micronase) Voorzorgsmaatregelen

Informeer uw arts als u een hartaandoening heeft, Nu-glyburide en soortgelijke geneesmiddelen kunnen leiden tot meer hartproblemen dan alleen een dieetbehandeling of een dieet plus insuline. Bloed en urine moeten worden getest op abnormale suiker bij patiënten die Nu-glyburide gebruiken. Volg het dieet en alle aanbevelingen van uw arts. Nu-glyburide en elk ander antidiabeticum kan in de loop van de tijd minder effect krijgen als gevolg van verminderde gevoeligheid van het organisme voor het geneesmiddel of vanwege verergering van de diabetes. Waarschuw uw arts als u momenteel zwanger bent of borstvoeding geeft.

Nu-glyburide (Micronase) Contra-indicaties

Nu-glyburide kan niet aan de patiënten worden toegediend als er allergie is voor vergelijkbare medicatie zoals chloorpropamide of glipizide, diegenen die lijden aan diabetische ketoacidose. Symptomen van diabetische ketoacidose worden veroorzaakt door onvoldoende insuline: misselijkheid, vermoeidheid, overmatige dorst, pijn onder het borstbeen en fruitige adem.

Nu-glyburide (Micronase) Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende ongunstige reacties op Nu-glyburide zijn misselijkheid, een opgeblazen gevoel, brandend maagzuur, huiduitslag, lage bloedsuikerspiegel, wazig zien en gewichtstoename. Ernstige maar zeldzame bijwerkingen zijn hepatitis, geelzucht en hyponatriëmie. Hypoglykemie komt vooral voor bij oudere, zwakke en ondervoede mensen, en vooral als ze problemen met de lever, de bijnieren, de nieren of de hypofyse hebben. Vermijd het drinken van alcohol, het missen van maaltijden, het innemen van medicijnen die niet aan u zijn voorgeschreven, omdat het risico op hypoglycemie toeneemt. Risicofactoren kunnen ook koorts, infectie, operatie, trauma of overmatige lichaamsbeweging zijn.

Nu-glyburide (Micronase) Druginteractie

Nu-glyburide kan niet worden gecombineerd met Bosentan (Tracleer) vanwege toename van levertoxiciteit en vermindering van het effect van beide geneesmiddelen. Bosentan verhoogt ook het katabolisme van Nu-glyburide in de lever. Thiazidediuretica, zoals hydrochloorthiazide (Hydrodiuril), kunnen de glucoseconcentratie in het bloed verhogen en de effecten van Nu-glyburide verminderen. Breng uw arts op de hoogte van alle voorgeschreven en vrij verkrijgbare medicijnen die u momenteel inneemt en in het bijzonder van: fluoroquinolon-type antibiotica zoals levofloxacine (Levaquin), ciprofloxacine (Cipro), antidiabetica zoals Nu-glyburide, luchtwegopeners (albuterol), anabole steroïden (testosteron, danazol), antacida, aspirine, bètablokkers (atenolol en propranolol), bloedverdunners (warfarine), calciumantagonisten (diltiazem en nifedipine), antibiotica zoals ciprofloxacine, chlooramfenicol, Cimetidine, clofibraat, oestrogenen, fluconazol, Furosemide, Gemfibrozil, Isoniazid, Itraconazol, kalmerende middelen (trifluoperazine en thioridazine) MAO-remmers, Metformine, Niacine, NSAID's (diclofenac, ibuprofen en naproxen), orale anticonceptiva, Fenytoïne, Probenecid, prednison, sulfamethoxazol, thiazidediuretica (chloorthiazide en hydrochloorthiazide), levothyroxine.

Nu-glyburide (Micronase) Gemiste dosis

Als u bent vergeten uw dosis op tijd in te nemen, doe dit dan zodra u het zich herinnert. Maar neem niet als het te laat is of bijna tijd voor uw volgende dosis. Verhoog uw aanbevolen dosis niet. Neem de gebruikelijke dosis de volgende dag in dezelfde regelmatige tijd in.

Nu-glyburide (Micronase) Overdosering

Overdosis symptomen van Nu-glyburide zijn bleke huid, toevallen, coma, oppervlakkige ademhaling en worden bepaald door een laag bloedsuikergehalte. Neem contact op met uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u bovenstaande symptomen ervaart.

Nu-glyburide (Micronase) Opslag

Bewaar op kamertemperatuur tussen 59-77 F (15-25 C) uit de buurt van licht en vocht, kinderen en huisdieren. Niet gebruiken na afloop van de houdbaarheidsdatum.

Nu-glyburide (Micronase) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Nu-glyburide <<


[naar de top]