>> Koop Oncomide <<

Kopen Oncomide zonder recept Snel

Oncomide (Cytoxan) Algemeen gebruik

Oncomide behoort tot de geneesmiddelen voor de behandeling van kanker met cytotoxisch effect. De werkzame stof cyclofosfamide wordt door cytochroom P450 in de lever omgezet in twee werkzame stoffen acroleïne en fosforamide. Ze zijn de actieve verbindingen en ze vertragen de groei van kankercellen die hun proliferatie en metabolisme remmen. Allereerst heeft dit effect betrekking op cellen van ongecontroleerde groei, maar ook op andere cellen van het lichaam die ernstige bijwerkingen tot gevolg hebben. Oncomide kan ook worden aangeduid als immunosuppressivum. Oncomide wordt gebruikt voor de behandeling van kwaadaardig lymfoom (lymphoma, lymphoma, gemengd type), multipel myeloom, leukemie (lymfatische leukemie, granulocytische leukemie, myelocytische leukemie, acute lymfatische leukemie bij kinderen), neuroblastoom, eierstokadenocarcinoom, retinoblastoom, borstcarcinoom.

Oncomide (Cytoxan) Dosering en richting

Voor volwassenen en kinderen Oncomide wordt intraveneus toegediend met 40-50 mg / kg verdeeld over 3-5 dagen in verdeelde doses. Een orale dosis van dit medicijn is de orale dosis is 1-5 mg / kg per dag. De dosering moet worden gecorrigeerd op basis van regelmatige bloedtests voor het aantal witte bloedcellen. Dit medicijn kan oraal worden ingenomen, ook met of zonder voedsel.

Oncomide (Cytoxan) Voorzorgsmaatregelen

Zorgvuldigheid dient te worden betracht bij patiënten met beenmergsuppressie, lever- of nieraandoeningen, met de voorgaande bestraling en chemotherapie. Tijdens de behandeling is een regelmatige controle van bloed- en urine-tellingstests (voor de aanwezigheid van rode bloedcellen) vereist. Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt een betrouwbare anticonceptie aanbevolen als Oncomide wordt gebruikt.

Oncomide (Cytoxan) Contra-indicaties

Overgevoeligheid, ernstige myelosuppressie. Bijwerkingen Bijwerkingen van Oncomide omvatten de kwetsbaarheid voor infecties, de ontwikkeling van een secundaire kanker, meestal van de blaas, lymfeklieren of beenmerg. Een secundaire kanker kan enkele jaren na het toedienen van het medicijn optreden.

Oncomide (Cytoxan) Druginteractie

Waarschuw uw arts voordat u geneesmiddelen tegen kanker zoals doxorubicine, allopurinol en fenobarbital inneemt met Oncomide. Correctie van de steroïdhormonen dosering moet worden gedaan als ze worden ingenomen met Oncomide bij patiënten met verwijderde bijnieren.

Oncomide (Cytoxan) Gemiste dosis

Als u bent vergeten uw dosis op tijd in te nemen, doe dit dan zodra u het zich herinnert. Maar neem niet als het te laat is of bijna tijd voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele of extra doses in. Neem de gebruikelijke dosis de volgende dag in dezelfde regelmatige tijd in.

Oncomide (Cytoxan) Overdosering

Symptomen van Oncomide Overdosis worden niet verwacht. Als u denkt dat u er te veel van hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Oncomide (Cytoxan) Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur tussen 20-25 C (68-77 F). Buiten bereik van warmte, vochtigheid, zonlicht, van het bereik van kinderen houden. Opslag in een badkamer wordt niet geadviseerd.

Oncomide (Cytoxan) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Een specifieke instructie voor een bepaalde patiënt moet worden afgesproken met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, speciale of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelfbehandeling.

>> Koop Oncomide <<


[naar de top]