>> Koop Rizatriptan <<

Kopen Rizatriptan zonder recept Snel

Rizatriptan (Maxalt) Algemeen gebruik

Rizatriptan wordt gebruikt voor de behandeling van migraine. De werkzame stof rizatriptanbenzoaat is een selectieve agonist van 5-hydroxytryptamine-1D-receptoren. Het medicijn begint binnen 30 minuten na inname te werken. Het medicijn wordt gebruikt om hoofdpijn te behandelen die al is begonnen. Het wordt niet gebruikt om aanvallen van hoofdpijn te voorkomen.

Rizatriptan (Maxalt) Dosering en richting

Neem Rizatriptan enkele doses van 5 of 10 mg, gescheiden door ten minste twee uur. De maximale dagelijkse dosis van het medicijn is 30 mg. Open de blister niet van tevoren. Slik de tablet niet heel door, kauw hem niet, gebruik hem zodra u de blister opent. Laat de tablet langzaam in je mond oplossen. Duw de tablet nooit door de folie.

Rizatriptan (Maxalt) Voorzorgsmaatregelen

Informeer uw arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Informeer uw arts als u een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, diabetes, rookgeschiedenis, familiegeschiedenis van een beroerte, hartaandoening, obesitas heeft. Neem niet meer medicatie in dan is aanbevolen, want u kunt uw hoofdpijn zelfs verergeren. Rizatriptan-tabletten kunnen fenylalanine bevatten en moeten met voorzichtigheid worden gebruikt door de patiënten met fenylketonurie.

Rizatriptan (Maxalt) Contra-indicaties

Rizatriptan kan niet worden toegediend aan patiënten met overgevoeligheid voor het geneesmiddel en zijn componenten, aan personen die worden behandeld met MAO-remmers, aan patiënten met hypertensie, coronaire insufficiëntie, myocardiaal infarct, asymptomatische ischemie, Prinzmetal's angina, in gevallen van basilaire en hemiplegische migraine. Adolescenten jonger dan 18 jaar mogen niet door Rizatriptan worden behandeld.

Rizatriptan (Maxalt) Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen veroorzaakt door Rizatriptan zijn hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, zwakte, vermoeidheid, buikpijn, pijn op de borst, hartkloppingen, tachycardie, misselijkheid, braken, droge mond. , diarree, dyspepsie, dorst, pijn in de nek, stijfheid, myasthenie, paresthesie (gevoelloosheid of tintelingen op de huid), verminderde mentale activiteit, slapeloosheid, hyperesthesie, tremor, ataxie, angst, desoriëntatie, ongemak in de keel, kortademigheid adem, huidspoeling en jeuk, toegenomen zweten, wazig zien, blozen, flauwvallen, hypertensie.

Geneesmiddelinteractie
MAO-remmers en propanolol verhogen de bloedconcentraties van Rizatriptan. Inname van Rizatriptan- en MAO-remmers dient ten minste twee weken te worden gescheiden. MAO-remmers omvatten rasagiline (Azilect), isocarboxazide (Marplan), selegiline (Emsam, Eldepryl), tranylcypromine (Parnate) of fenelzine (Nardil). Neem geen Rizatriptan als u andere hoofdpijnmedicijnen gebruikt heeft in de laatste 24 horus. Deze medicijnen zijn: eletriptan (Relpax), almotriptan (Axert), naratriptan (Amerge), frovatriptan (Frova), zolmitriptan (Zomig), sumatriptan (Imitrex, Treximet) of ergotgeneesmiddel, waaronder ergotamine (Ergostat, Cafergot, Ergomar, Ercaf , Wigraine), dihydroergotamine (Migranal), methylergonovine (Methergine), ergonovine (Ergotrate) of methysergide (Sansert).

Rizatriptan (Maxalt) Gemiste dosis

Dit medicijn wordt ingenomen wanneer nodig en heeft geen doseringsschema.

Rizatriptan (Maxalt) Overdosering

Symptomen van Overdosis kunnen zijn: hevige hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, flauwvallen, bradycardie, braken, urine-incontinentie (een onvrijwillige lekkage van urine), kortademigheid, zoemend in uw oren , ongelijke hartslagen.

Rizatriptan (Maxalt) Opslag

Bewaren tussen 15-30 C (59-86 F). Bescherm tegen vocht en gedistribueerd in een strakke, lichtbestendige container.

Rizatriptan (Maxalt) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Rizatriptan <<


[naar de top]