>> Koop Sincrosa <<

Kopen Sincrosa zonder recept Snel

Sincrosa (Precose) Veelvoorkomend gebruik

Acarbose vertraagt de vertering van koolhydraten in het lichaam, wat de bloedsuikerspiegel helpt beheersen. Acarbose wordt gebruikt om diabetes type 2 te behandelen. Acarbose wordt soms gebruikt in combinatie met insuline of andere diabetesmedicijnen die u via de mond inneemt.

Sincrosa (Precose) Dosering en richting

Neem dit medicijn precies zoals het u was voorgeschreven. Neem het medicijn niet in grotere hoeveelheden in of neem het langer in dan door uw arts is aanbevolen. Neem Acarbose bij de eerste hap van een hoofdmaaltijd, tenzij uw arts u anders vertelt. Uw medicatiebehoeften kunnen veranderen als u ziek of gewond raakt, als u een ernstige infectie heeft, of als u een soort van operatie heeft. Uw arts wil mogelijk dat u gedurende korte tijd stopt met acarbose als een van deze situaties op u van toepassing is. Verander uw dosis niet of stop niet met het gebruik van acarbose zonder eerst met uw arts te overleggen

Sincrosa (Precose) Voorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat uw bloedsuikerspiegel niet te laag wordt en hypoglykemie veroorzaakt. U kunt hypoglykemie hebben als u een maaltijd overslaat, te lang aan het sporten bent, alcohol drinkt of onder stress staat. Ken de tekenen van een lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie) en hoe deze te herkennen: honger, zwakte, misselijkheid, prikkelbaarheid, bevingen; slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, wazig zicht; verwarring, concentratiestoornissen; zweten, snelle hartslag; toevallen (convulsies); of flauwvallen, coma (ernstige hypoglycemie kan dodelijk zijn). Houd een voorraad orale glucose (dextrose) bij u voor het geval u een lage bloedsuikerspiegel heeft. Terwijl u acarbose neemt, werkt snoep of tafelsuiker (sucrose) mogelijk niet zo goed als dextrose bij het snel verhogen van uw bloedsuikerspiegel. Zorg er ook voor dat uw familie en goede vrienden weten hoe ze u in geval van nood kunnen helpen. Acarbose is slechts een deel van een compleet behandelprogramma dat ook dieet, lichaamsbeweging en gewichtscontrole omvat. Het is belangrijk om dit geneesmiddel regelmatig te gebruiken om het meeste voordeel te behalen. Krijg uw recept opnieuw gevuld voordat uw medicijn op is.

Sincrosa (Precose) Contra-indicaties

Vermijd alcohol tijdens het gebruik van acarbose. Alcohol verlaagt de bloedsuikerspiegel en kan het risico op hypoglykemie verhogen. Vermijd het nemen van een spijsverteringsenzym zoals pancreatine, amylase of lipase op het moment dat u acarbose neemt. Deze enzymen kunnen het voor je lichaam moeilijker maken om acarbose te absorberen. Producten die spijsverteringsenzymen bevatten, omvatten Arco-Lase, Cotazym, Donnazyme, Pancrease, Creon en Ku-Zyme. Mogelijke bijwerkingen Krijg medische noodhulp als u een van deze verschijnselen van een allergische reactie heeft: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel. Bel uw arts onmiddellijk als u een van deze leversymptomen heeft: lage koorts; misselijkheid, maagpijn, verlies van eetlust; donkere urine, kleingekleurde ontlasting; of geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen). Minder ernstige bijwerkingen kunnen zijn: milde maagpijn, gas, opgeblazen gevoel; diarree; of milde huiduitslag of jeuk. Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Vertel uw arts over een ongewone of vervelende bijwerking.

Geneesmiddelinteractie
Mogelijk heeft u meer kans op hyperglycemie (te hoge bloedsuikerspiegel) als u acarbose gebruikt met andere geneesmiddelen die de bloedglucose verhogen. Geneesmiddelen die de bloedsuikerspiegel kunnen verhogen, zijn: isoniazid; digoxine; niacine, nicotinepleisters of kauwgom; diuretica (waterpillen); steroïden (prednison en anderen); fenothiazines (Compazine en anderen); schildkliermedicijn (Synthroid en anderen); anticonceptiepillen en andere hormonen; inbeslagneming medicijnen (Dilantin en anderen); koude- of astmamedicatie; dieetpillen, stimulerende middelen of geneesmiddelen voor de behandeling van ADHD; of een calciumkanaalblokker zoals diltiazem (Tiazac, Cartia, Cardizem), felodipine (Plendil), nifedipine (Procardia, Adalat), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) en anderen. Deze lijst is niet volledig en er kunnen andere geneesmiddelen zijn die uw bloedsuikerspiegel kunnen beïnvloeden of die in wisselwerking staan met acarbose. Vertel uw arts over al uw geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare medicijnen, vitaminen, mineralen, kruidenproducten en medicijnen die door andere artsen zijn voorgeschreven. Begin geen nieuw medicijn zonder uw arts te vertellen.

Sincrosa (Precose) Gemiste dosis

Neem de Gemiste dosis zodra u eraan denkt (neem het bij een maaltijd in ontvangst). Als het langer dan 15 minuten geleden is dat u met uw maaltijd bent begonnen, kunt u nog acarbose nemen, maar dit kan minder effectief zijn dan het gebruik van de eerste hap. Neem geen acarbose tussen de maaltijden in en neem geen extra medicijn om een gemiste dosis in te vullen

Sincrosa (Precose) Overdosering

Zoek medische hulp als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt. Overdosis symptomen kunnen een opgeblazen gevoel, gas of maagklachten omvatten. In geval van overdosering mag u gedurende de volgende 4 tot 6 uur niets eten of drinken met koolhydraten.

Sincrosa (Precose) Opslag

Bewaar Acarbose bij kamertemperatuur in een goed gesloten vat, verwijderd van vocht en warmte

Sincrosa (Precose) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die dekt niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. De specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Sincrosa <<


[naar de top]