>> Koop Sogilen <<

Kopen Sogilen zonder recept Snel

Sogilen (Dostinex) Algemeen gebruik

Sogilen is een synthetische ergoline met een hoge affiniteit voor dopamine D2-receptoren, een sterke verlengde activiteitremmer van prolactinesecretie. Prolactine is een hormoon dat vrijkomt uit de hypofyse. Dit medicijn wordt gebruikt om hormonale disbalans te behandelen met veel prolactine in het bloed (hyperprolactinemie) om de productie van moedermelk te verminderen of te voorkomen, behalve na de bevalling (postpartum).

Sogilen (Dostinex) Dosering en richting

Neem dit medicijn precies zoals voorgeschreven door uw arts. Voer het twee keer per week mondeling uit. Sogilen wordt gewoonlijk gedurende minstens 6 maanden tweemaal per week ingenomen. De dosering wordt over het algemeen aangepast aan perioden van 4 weken op basis van tests voor prolactinespiegels in het bloed.

Sogilen (Dostinex) Voorzorgsmaatregelen

Vermijd het drinken van alcoholische dranken. Voordat u Sogilen gaat gebruiken, dient u uw arts op de hoogte te stellen van allergieën, leveraandoeningen, psychiatrische aandoeningen, ongecontroleerde hoge bloeddruk, hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap waaraan u mogelijk lijdt of als u borstvoeding geeft. Sta langzaam op vanuit een zittende of liggende positie om duizeligheid of duizeligheid veroorzaakt door dit medicijn te voorkomen.

Sogilen (Dostinex) Contra-indicaties

Sogilen is gecontraïndiceerd bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie of bekende overgevoeligheid voor ergotderivaten (ergotamine, ergonovine, Ergomar, Cafergot, dihydroergotamine, Migranal Nasal Spray, DHE 45, Ergotrate of methylergonovine, Methergine, pulmonaire, pericardiale, hartklep- of retroperitoneale fibrotische aandoeningen in de geschiedenis.

Sogilen (Dostinex) Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen kunnen zijn: allergieën (netelroos, huiduitslag, zwelling van gezicht en tong, acne Belangrijke bijeffecten zijn: hoesten of moeite met ademhalen, licht gevoel in het hoofd voelen, flauwvallen, misselijkheid, braken, maagpijn, constipatie, hoofdpijn, gevoelloosheid Neem contact op met uw arts als u ernstige symptomen ervaart zoals hierboven vermeld, omdat u mogelijk onmiddellijk medische hulp nodig heeft.

Vertel je huisarts over alle medicijnen of kruidenproducten die je gebruikt, vooral over: bloeddrukmiddelen, dopamine-blokkers (metoclopramide, antipsychotica zoals chlorpromazine, haloperidol); geneesmiddelen die slaperigheid, kalmerende middelen, slaappillen, narcotische pijnstillers (codeïne), angststillende medicijnen, antidepressiva, spierverslappers, anti-epileptische medicijnen, bepaalde antihistaminica (difenhydramine) veroorzaken. Neem dit medicijn nooit zonder de toestemming van uw arts.

Sogilen (Dostinex) Gemiste dosis

Als u een dosis hebt overgeslagen, neemt u deze in zodra u eraan denkt, maar niet als het bijna tijd is voor de volgende inname volgens uw schema. Zo niet, sla dan de gemiste dosis over. Probeer geen gemiste dosis in te halen door een extra dosis in te nemen.

Sogilen (Dostinex) Overdosering

Als u vermoedt dat u te veel van de medicatie hebt ingenomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Uw symptomen kunnen verschijnen als mentale veranderingen, verstopte neus, flauwvallen, duizeligheid of een onregelmatige hartslag.

Sogilen (Dostinex) Opslag

Bewaar Sogilen in een droge, strakke container buiten het bereik van zonlicht bij kamertemperatuur tussen 15-30 C (59-86 F) verwijderd van kinderen en huisdieren.

Sogilen (Dostinex) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Sogilen <<


[naar de top]