>> Koop Telma <<

Kopen Telma zonder recept Snel

Telma (Micardis) Veelvoorkomend gebruik

Telma wordt gebruikt om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen bij patiënten van 55 jaar en ouder om het risico op bepaalde cardiovasculaire problemen zoals een beroerte, een hartaanval of dood. Het wordt ook gebruikt om het risico op een hartinfarct te verminderen. Het kan alleen worden gebruikt of in combinatie met andere antihypertensiva. Telma verlaagt de bloeddruk en verbetert de bloedstroom. De verminderde druk in de slagaders maakt het ook gemakkelijker voor het hart om bloed te pompen.

Gebruik Telma tabletten precies zoals het is voorgeschreven door uw arts. Verander uw dosis niet tenzij uw arts u dat zegt. Neem Telma één keer per dag tegelijkertijd oraal in, met of zonder voedsel. U zult het meest profiteren van dit medicijn als u het regelmatig gebruikt. Ook moet de dosering worden geïndividualiseerd. De dosering is gebaseerd op uw medische toestand en reactie op de therapie. De gebruikelijke startdosis Telma-tabletten is 40 mg eenmaal daags. De bloeddrukrespons is dosisafhankelijk in het bereik van 20-80 mg. Als u een hoge bloeddruk heeft, kan het 4 weken duren voordat het volledige effect van dit geneesmiddel optreedt. Het is belangrijk om door te gaan met dit medicijn, zelfs als u zich goed voelt. De meeste mensen met hoge bloeddruk voelen zich niet ziek.

Telma (Micardis) Voorzorgsmaatregelen

Voordat u Telma gebruikt, moet u uw arts vertellen of u lever-, nier- of hartproblemen heeft of andere medische aandoeningen, hoge kaliumspiegels in het bloed, ernstige uitdroging (en verlies van elektrolyten zoals als natrium), als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, uw medische geschiedenis. Praat met uw arts over de beste manier om Telma-tabletten in te nemen. Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt: geneesmiddelen op recept en zonder recept verkrijgbaar, vitamines en kruidensupplementen. Vertel uw arts of apotheker als u allergisch bent voor telmisartan; of aan ACE-remmers (bijvoorbeeld captopril, lisinopril); of als u andere allergieën heeft. Rijd niet, gebruik geen machines of voer activiteiten uit waarvoor u oplettendheid nodig hebt totdat u zeker weet dat u dergelijke activiteiten veilig kunt uitvoeren omdat dit middel u duizelig kan maken. Beperk alcoholische dranken. Je moet langzaam opstaan als je vanuit een zittende of liggende positie opstijgt. Voordat u geopereerd wordt, vertel uw arts of tandarts dat u Telma gebruikt.

Telma (Micardis) Contra-indicaties

U mag Telma niet gebruiken als u lever-, nier- of hartaandoeningen heeft, hoge kaliumconcentraties in het bloed, als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Mogelijke bijwerkingen Telma kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals letsel of de dood van uw ongeboren baby, lage bloeddruk (hypotensie), zwelling van uw voeten, enkels, gezicht, tong, keel of handen, onverklaarbare gewichtstoename, ademhalingsproblemen, sinussen pijn en congestie (sinusitis), rugpijn, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, asthenie, hoesten, misselijkheid, vermoeidheid, zwakte, oedeem, oedeem in het gezicht, de onderste ledematen oedeem, overgevoeligheid, erythema, pijn op de borst, boezemfibrilleren, congestief hartfalen, myocard infarct, bloeddruk verhoogd, hypertensie verergerd, hypotensie (inclusief orthostatische hypotensie), hyperkaliëmie, syncope, dyspepsie, pijn, urineweginfectie, erectiestoornissen, buikpijn, spierkrampen (waaronder krampen in de benen). Vertel het uw arts als u een bijwerking heeft die u stoort of die niet verdwijnt. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

Interacties met geneesmiddelen

Er kunnen interacties met geneesmiddelen
optreden als u geneesmiddelen als diuretica of digoxine met Telma gebruikt. Sommige interacties kunnen het medicijnniveau in uw bloed aanzienlijk verhogen, terwijl andere mogelijk uw bloeddruk te veel verlagen of ervoor zorgen dat uw lichaam de geneesmiddelen anders verbrandt dan de bedoeling is. Andere geneesmiddelen die mogelijk Telma kunnen veroorzaken

Geneesmiddelinteracties
omvatten kaliumsparende diuretica en kaliumsupplementen. U moet met uw apotheker of zorgverlener praten over specifieke

interacties

met Telma die mogelijk op u van toepassing zijn.

Telma (Micardis) Gemiste dosis

Als u een dosis mist, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het uw volgende dosis dicht benadert, neem dan niet de gemiste dosis. Neem de volgende dosis op uw normale tijdstip in.

Telma (Micardis) Overdosering

Als u te veel Telma gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Telma (Micardis) Opslag

Bewaren bij 25 ° C (77 ° F); excursies toegestaan tot 15ТА-30ТАC (59ТА-86ТАF).

Telma (Micardis) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Telma <<


[naar de top]