>> Koop Thioridazine <<

Kopen Thioridazine zonder recept Snel

Thioridazine (Mellaril) Algemeen gebruik

Het actieve bestanddeel is thioridazine en behoort tot een groep geneesmiddelen met zogenaamde fenothiazinen. Het wordt gebruikt voor de behandeling van psychotische stoornissen zoals schizofrenie. Het verandert de acties van chemicaliën in je hersenen.

Thioridazine (Mellaril) Dosering en richting

en
Neem het geneesmiddel zoals voorgeschreven door uw arts. Neem het met of zonder voedsel. Neem met voedsel om maagirritatie te verminderen als maagklachten optreden. Blijf het geneesmiddel innemen, ook als u zich goed voelt.

Thioridazine (Mellaril) Voorzorgsmaatregelen

Wees voorzichtig met het geneesmiddel. Het kan duizeligheid, slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Vermijd het gebruik van alcohol. Ga zitten of sta langzaam. Vermijd situaties waarin verwondingen kunnen optreden door flauwvallen. Als pijn op de borst optreedt of verergert, neem dan contact op met uw arts. Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan uw arts dat u Thioridazine gebruikt. Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen. Het wordt niet aanbevolen om het te gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Thioridazine (Mellaril) Contra-indicaties

U mag het niet gebruiken als u allergisch bent; u heeft een verminderd bewustzijnsniveau, ernstige hoge of lage bloeddruk, lage kaliumspiegels in het bloed, abnormale hartfunctietest (ECG) of een voorgeschiedenis van bepaalde hartproblemen (bijv. onregelmatige hartslag, aangeboren lang QT-syndroom); u heeft een genetisch probleem dat leidt tot verlaagde niveaus van het P450 2D6 isozym in uw lichaam; u neemt anti-aritmica (bijv. amiodaron, kinidine), cisapride, dofetilide, H1-antagonisten (bijv. astemizol, terfenadine), pergolide, pindolol, propranolol, sparfloxacine, selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) antidepressiva (bijv. fluoxetine, paroxetine, fluvoxamine) ), streptograminen (bijv. dalfopristine) of geneesmiddelen die uw hartslag kunnen beïnvloeden. Mogelijke bijwerkingen De meest voorkomende bijwerkingen zijn bizarre dromen, constipatie, agitatie, diarree, duizeligheid, duizeligheid, verstopte neus, droge mond, braken, verlies van eetlust. Ernstige bijwerkingen zijn: ernstige allergische reacties (uitslag, netelroos, moeite met ademhalen, beklemd gevoel op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen of tong); veranderingen in menstruatie; veranderingen in seksuele vaardigheid; pijn op de borst; verwarring; donkere urine; Moeite met slikken; kwijlen; flauwvallen; snelle, langzame of onregelmatige hartslag; koorts, koude rillingen of keelpijn; hyperactiviteit; onvrijwillige bewegingen of spasmen van de armen, benen, tong, gezicht, mond of kaak; maskerachtig gezicht; spier rusteloosheid; rusteloosheid; convulsies; ernstige of aanhoudende duizeligheid; ernstige constipatie; schuifelen; slapeloosheid; pijnlijke mond of tandvlees; stijve of stijve spieren; buikpijn; zweten; zwelling van de handen of voeten; moeite met plassen; ongewone blauwe plekken of bloedingen; ongebruikelijke oogbewegingen of onvermogen om ogen te bewegen; ongewone gemoedstoestand of mentale veranderingen, inclusief gebrek aan respons op uw omgeving; visie veranderingen; zwakte van armen of benen; geel worden van de huid of ogen.

Geneesmiddelinteractie
Vertel het uw arts als u de volgende medicijnen neemt: anticholinergica (bijv. atropine) omdat ze de werkzaamheid van Thioridazine kunnen verminderen; anti-aritmica (bijv. amiodaron, kinidine), arseen, bètablokkers (bijv. propranolol), cisapride, dofetilide, droperidol, H1-antagonisten (bijv. astemizol, terfenadine), haloperidol, ketoliden (bijv. telithromycine), macrolide-antibiotica (bijv. erytromycine), pimozide, pindolol, quinolonen (bijv. sparfloxacine, levofloxacine), serotonine norepinefrine-heropnameremmers (bijv. duloxetine), serotoninereceptorantagonistische anti-emetica (bijv. dolasetron), SSRI-antidepressiva (bijv. fluoxetine, paroxetine, fluvoxamine), streptograminen ( bijv. dalfopristine), ziprasidon of andere geneesmiddelen die uw hartslag kunnen beïnvloeden, omdat het risico op ernstige en mogelijk fatale bijwerkingen, waaronder ernstige onregelmatige hartslag, kan toenemen. Vraag uw arts of apotheker als u niet zeker weet of een van uw geneesmiddelen uw hartslag kan beïnvloeden; atropine, barbituraten (bijv. fenobarbital), narcotica (bijv. codeïne) of tricyclische antidepressiva (bijv. amitriptyline) omdat het risico op bijwerkingen door Thioridazine verhoogd kan worden; guanethidine, levodopa of pergolide omdat de effectiviteit ervan kan worden verminderd met Thioridazine

Thioridazine (Mellaril) Gemiste dosis

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de Gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk in.

Thioridazine (Mellaril) Overdosering

Symptomen van Overdosis zijn toevallen, ernstige slaperigheid, spierspasmen, diepe slaap of bewustzijnsverlies; snelle, langzame of onregelmatige hartslag; tremoren; moeite met plassen; spiertrekkingen.

Thioridazine (Mellaril) Opslag

Bewaar het bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C), in een goed gesloten container. Bewaar uit de buurt van hitte, vocht en licht. Bewaar niet in de badkamer. Houd het buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

Thioridazine (Mellaril) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Thioridazine <<


[naar de top]