>> Koop Ucol <<

Kopen Ucol zonder recept Snel

Veelvoorkomende toepassing
Ucol bevat tolterodinetartraat, de stof van de cholinerge (acetyl-choline) receptorblokkersklasse. Het medicijn wordt gebruikt om spasmen van de blaasspieren, overactieve blaas met symptomen van urge-incontinentie en frequentie te verminderen.

Ucol (Detrol) Dosering en richting

Ucol wordt twee keer per dag ingenomen. De aanbevolen startdosering is 2 mg tweemaal daags. Behandeling met langwerkende Ucol moet worden gestart met een dagelijkse dosis van 4 mg. Als het niet goed wordt verdragen, moet het worden teruggebracht tot 2 mg. Dosisaanpassing is nodig voor patiënten met een gestoorde lever- of nierfunctie. Open geen Ucol-capsules, verpletter ze niet en kauw ze niet. Slik de tablet heel door.

Ucol (Detrol) Voorzorgsmaatregelen

Bespreek uw arts met de volgende aandoeningen: glaucoom, nier- of leverziekte, myasthenia gravis of een persoonlijke of familiegeschiedenis van 'Long QT-syndroom'. Dit geneesmiddel kan uw denkreacties of concentratievermogen veranderen. Wees voorzichtig tijdens het rijden of het bedienen van machines.

Ucol (Detrol) Contra-indicaties

Ucol kan niet worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met ongecontroleerde nauwe kamerhoekglaucoom, obstructie van de urinestraal (urineretentie), slecht ledigen van de maag (maagretentie), allergische reactie naar de componenten van het medicijn in de geschiedenis.

Ucol (Detrol) Mogelijke bijwerkingen

Naast allergische reacties (netelroos, zwelling van het gezicht, huiduitslag, uitbarstingen van de huid, moeilijk ademhalen) kan Ucol pijn op de borst, snelle of onregelmatige hartslag, verwardheid, pijnlijk of moeilijk plassen veroorzaken. , hallucinaties, minder dan normaal plassen of helemaal niet.

Ucol (Detrol) Druginteractie

Informeer uw arts over alle voorgeschreven en vrij verkrijgbare medicijnen die u gebruikt en in Gengraf, Neoral, Sandimmune), clarithromycine (Biaxin), azithromycine (Zithromax), erytromycine, telithromycine (Ketek), pentamidine (NebuPent, Pentam), sparfloxacine (Zagam), itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral) en miconazol (Monistat Micatin), arseentrioxide (Trisenox), chloroquine (Arelan) of halofantrine (Halfan), levomethadyl (Orlaam), of methadon (Dolophine, Methadose), vinblastine (Velban), medicijnen voor de behandeling van psychiatrische stoornissen zoals chloorpromazine (Thorazine), mesoridazine (Serentil), pimozide (Orap), haloperidol (Haldol) of thioridazine (Mellaril), hartritmemedicijn zoals disopyramide (Norpace), procaïnamide (Procan, Pronestyl), amiodaron (Cordarone, Pacerone), dofetilide (Tikosyn), sotalol (Betapace), qu inidine (Cardioquin, Quinaglute).

Ucol (Detrol) Gemiste dosis

Neem nooit een dubbele dosis van dit medicijn in. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis sla dan gewoon het gemiste gedeelte over en ga door met het gebruik van het geneesmiddel volgens het schema.

Ucol (Detrol) Overdosering

Symptomen van overdosis zijn wazig zicht, droge mond en snelle hartslag.

Ucol (Detrol) Opslag

Bewaar op kamertemperatuur 15-30 C (59-86 F) uit de buurt van vocht en warmte.

Ucol (Detrol) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Ucol <<


[naar de top]