>> Koop Zetron <<

Kopen Zetron zonder recept Snel

Zetron (Bupron SR) Algemeen gebruik

Zetron is een atypisch antidepressivum dat helpt bij de behandeling van depressie, obesitas en stoppen met roken. De laatste wordt bereikt door het verminderen van onbedwingbare trek en ontwenningsverschijnselen van nicotine. De medicatie kan ook worden gebruikt voor de behandeling van ADHD en bipolaire stoornis (depressieve fase), die ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt./>
Dosering en richting
Neem Zetron via de mond in met een glas water, met of zonder voedsel. Neem het medicijn alleen zoals voorgeschreven, omdat de dosering en het schema kunnen variëren afhankelijk van uw toestand en andere factoren. Dit geneesmiddel moet worden gesneden, fijngemaakt of kauw worden Elke dosis moet ten minste eenmaal per dag worden ingenomen Neem dit geneesmiddel niet vaker dan het is voorgeschreven Stop niet met innemen, tenzij op advies van uw arts. het geneesmiddel dat u moet helpen Neem contact op met uw arts over de juiste dosis voor u.

Zetron (Bupron SR) Voorzorgsmaatregelen

Voordat u Zetron inneemt, moet u uw arts of apotheker op de hoogte brengen als u allergisch bent voor het gebruik van Zetron of als u andere allergieën heeft. Breng uw arts op de hoogte of chemicus als u bipolaire verwarring, oog-, lever- of nierproblemen heeft. Vermijd het drinken van alcohol en roken terwijl u met dit medicijn wordt behandeld. Oudere mensen kunnen gevoeliger zijn voor bijwerkingen van het geneesmiddel. Tijdens de zwangerschap mag deze behandeling alleen worden gebruikt als dit absoluut noodzakelijk is. Aangezien dit geneesmiddel door de huid kan worden opgenomen, mogen vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden dit geneesmiddel niet manipuleren.

Zetron (Bupron SR) Contra-indicaties

Zetron mag niet worden gebruikt door zwangere / zogende vrouwen of kinderen, noch door patiënten die een reactie van overgevoeligheid voor Zetron hebben aangetoond.

Zetron (Bupron SR) Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn droge mond, constipatie, sedatie, verhoogde eetlust, snelle of onregelmatige hartslag, enz. Een zeer ernstige allergische reactie komt zelden voor. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen. Neem voor meer informatie contact op met uw arts of apotheker. Raadpleeg uw arts of apotheker als u de effecten ziet die hier niet worden vermeld.

Vertel het uw arts of apotheker over alle receptgeneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen die u hebt gebruikt voordat u dit medicijn gebruikte. Zetron kan interageren met: * MAO remmers: furazolidoon isocarboxazide, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, enz antiarrhythmica * * * antipsychotica selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI). Neem voor meer informatie contact op met uw arts of apotheker.

Zetron (Bupron SR) Gemiste dosis

Als u uw dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als u ziet dat het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en hervat uw gebruikelijke doseringsschema. Neem uw dosis niet tweemaal in.

Zetron (Bupron SR) Overdosering

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel hebt gebruikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp. De symptomen van Overdosis zijn meestal misselijkheid, onregelmatige hartslag, pijn op de borst en een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen.

Zetron (Bupron SR) Opslag

Bewaar uw medicijnen bij kamertemperatuur tussen 68-77 F (20-25 C) uit de buurt van licht en vocht. Bewaar uw medicijnen niet in de badkamer. Houd alle medicijnen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Zetron (Bupron SR) Disclaimer

We bieden alleen algemene informatie over medicijnen die niet alle richtingen, mogelijke drugsintegraties of voorzorgsmaatregelen beslaan Informatie op de site kan niet worden gebruikt voor zelfbehandeling en zelfdiagnose. Alle specifieke instructies voor een bepaalde patiënt moeten worden overeengekomen met uw medisch adviseur of met de arts die met de zaak is belast. We ontkennen de betrouwbaarheid van deze informatie en fouten die deze zou kunnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en ook voor de gevolgen van zelf-behandeling.

>> Koop Zetron <<


[naar de top]